Na tangowej fali – Okęcka Sala Widowiskowa 11.09-23.10.2022

11 września 2022 Formacja Tango Para Todos ponownie wystąpiła w Okęckiej Sali Widowiskowej. Był to z koncert najpiękniejszych tang polskich i argentyńskich.

Tym razem koncert był zapowiedzią cyklu 6 warsztatów nauki tanga. W niedzielę, po koncercie, odbył się pierwszy warsztat. Chętnych było więcej niż zakładaliśmy 🙂

Warsztaty będą trwały do 16 października i zakończą się praktiko-milongą. Będzie to potańcówka w czasie której uczestnicy warsztatów będą mogli zaprezentować nabyte umiejętności.

W trakcie koncertu chór i orkiestra Formacji Tango Para Todos wystąpił pod dyrekcja swoich dyrygentek – Anny Kalskej i Agnieszki Kowalskiej.

Formacja Tango Para Todos gra na scenie pod dyrekcją Anny Kalskiej (z lewej)

Zabrzmiały utwory instrumentalne takie jak „Happy tango”, „Chiquilin de Bachin” z partą solową grającej na akordeonie Martyny Chojnackiej, czy słynna „La cumparsita”.

Były też tanga śpiewane przez chór z towarzyszeniem orkiestry, a w jednym z nich wystąpił solista Duarte Peralta. Zaśpiewał piękny utwór pt. „Corazon, corazon”.

Duarte Peralta śpiewa tango. W tle widać dyrygentkę Agnieszkę Kowalską.

W trakcie koncertu nie zabrakło polskich tang takich jak „Jesienne róże” czy „Tango milonga”. Ten ostatni utwór został wykonany przez wszystkich obecnych na sali. Najpierw dyrygentka Agnieszka Kowalska poprowadziła z publicznością śpiewaczą rozgrzewkę. Potem, pod jej dyrekcją,  publiczność zaśpiewała „Tango milonga” z towarzyszeniem chóru i orkiestry Formacji Tango Para Todos.

Dyrygentka Agnieszka Kowalska prowadzi rozśpiewanie publiczności. W tle widać Formację Tango Para Todos.

Pomiędzy utworami, Monika Kwiatkowska  ciekawie opowiadała o historii tanga i wykonywanych utworów.

Do trzech wybranych tang wykonywanych przez Formację zatańczyła para taneczna – Tomasz Sadlakowski i Monika Kwiatkowska.

Tomasz Sadlakowski i Monika Kwiatkowska tańczą tango

Na  BIS Formacja Tango Para Todos brawurowo wykonała energetyczny utwór pt. ”Tamborles”.

Projekt został zorganizowany przez Fundację Partytura przy współudziale Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury Włochy.

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawę Dzielnicę Włochy.

Logo syrenka warszawska - Zakochaj się w Warszawie we Włocha