Modernizacja sprzętu i wyposażenia Fundacji Partytura – 2022 rok

Flaga Polski i Godło Polski Orzeł w Koronie

Celem zadania publicznego pt. „Modernizacja sprzętu i wyposażenia Fundacji Partytura” jest poprawa efektywności pracy Fundacji Partytura i ułatwienie realizacji projektów w ramach jej działań statutowych np. warsztatów, koncertów, potańcówek.

W ramach tego zadania zostały zakupione:

– laptop oraz oprogramowanie MS Office

– tablet

– 15 pulpitów do nut.

Zadanie było realizowane w okresie 1.05 – 31.07.2022 rok.

Wartość zadnia publicznego to 9 650 zł.

Zadania zostało sfinansowane z  budżetu państwa, ze środków NIW-CRSO.

Sfinansowano ze środków NIW-CRSO