Władze fundacji

Zarząd Fundacji – Elżbieta Gołębiowska – Prezes Zarządu oraz Monika Kwiatkowska – Członek Zarządu

Rada Fundacji – Krzysztof Pasternak, Elżbieta Pasternak, Beata Wróblewska

Realizację celów statutowych Fundacji wspiera Rada Programowa w składzie: Anna Kalska, Agnieszka Kowalska, Soledad Krasicka Ybarra.