Festiwal Strefa Ciszy – Łazienki Królewskie 21.06.2015

Chór i orkiestra Formacji Tango Para Todos pod dyrekcją Agnieszki Kowalskiej i Anny Kalskiej uczestniczyli w Festiwalu Strefa Ciszy Royal Łazienki Music Festival. W niedzielę, 21 czerwca 2015 Formacja dała trzy półgodzinne koncerty na scenie „pomarańczowej” usytuowanej w okolicy Wodozbioru i Starej Oranżerii.

Licznie zgromadzona publiczność w otoczeniu pięknej przyrody parku łazienkowskiego słuchała koncertu siedząc wygodnie na leżakach lub bezpośrednio na trawie. Mniej odważni stali wokół sceny.

Koncerty bardzo się podobały – publiczność domagała się bisów ! Po ostatnim koncercie o godz. 17.00 – artyści dali się namówić nawet na dwa bisy. Wszyscy śpiewali razem „To ostatnia niedziela”.

.