Przychody z darowizn i z 1% podatku od osób fizycznych

2018 rok

6.123,70 zł – przychody z 1% podatku od osób fizycznych

25.261.00 zł – przychody z darowizn finansowych

2019 rok

6.856,10 zł – przychody z 1% podatku od osób fizycznych

41.110,00 zł – przychody z darowizn rzeczowych i finansowych

2020 rok

5.576,30 zł – przychody z 1% podatku od osób fizycznych

10.000 zł – przychody z darowizn finansowych

2021 rok

4.446,65 zł – przychody z 1% podatku od osób fyzycznych

3.390 zł – przychody z darowizn finansowych

2022 rok

4.919,95 zł – przychody z 1% podatku od osób fizycznych

4.250 zł – przychody z darowizn finansowych